Als een vos

Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid

Erica Benner

Niccolò Machiavelli leefde in een wereld van moordende concurrentie.
Een wereld waarin het grote geld, glasharde leugenaars en
schaamteloze strebers er met alle prijzen vandoor leken te gaan. In
de republiek Florence stonden hij en zijn tijdgenoten voor de keuze:
moesten ze zich voegen naar de nieuwe machthebbers – superrijke
dynastieën als de Medici, militaire krachtpatsers als Cesare Borgia –
of vechten voor de democratische vrijheden van hun stad?
In Als een vos kijken we met Machiavelli mee tijdens zijn dramatische
zoektocht naar politieke en menselijke vrijheid. Op meesterlijke
wijze verbindt Erica Benner zijn woorden met die van zijn vrienden
en vijanden. Zo brengt ze zijn scherpe, geestige en vaak verrassende
visie op de gebeurtenissen van zijn tijd tot leven. Machiavelli blijkt
niet de cynische handlanger van de macht te zijn geweest waarvoor
hij vaak wordt aangezien. Integendeel, hij komt naar voren als een
diepzinnig ethicus die onverkort vasthield aan zijn idealen. Maar
soms vond hij het beter om zijn overtuigingen voor zich te houden.
Daardoor krijgt hij iets ongrijpbaars, als een vos in gevaar

Quotes:
‘Niccolò Machiavelli heeft zijn reputatie niet mee; nog altijd hangt er een luchtje om de auteur van Il Principe. In een geslaagde biografie neemt politiek filosoof Erica Benner de man in bescherming.’ de Volkskrant - Elma Drayer ★★★★

‘Erica Benner laat zien dat Machiavelli niet alleen de werking van macht messcherp analyseerde, maar ook dat hij hartstochtelijk verlangde naar herstel van de republikeinse vrijheid van zijn geliefde Florence. […] Benner doet dit echter veel levendiger dan de meeste auteurs, waarbij ze er zelfs niet voor terugdeinst om Machiavelli en zijn tijd - genoten sprekend op te voeren.’ Historisch Nieuwsblad - Rob Hartmans

Als een vos van Erica Benner is op zondag 25 maart tot Boek van de Maand uitgeroepen in het programma OVT (radio 1) door Wim Berkelaar. ‘Erica Benner laat zien dat Machiavelli wel degelijk kritiek op het leiderschap had. [...] Machiavelli is geen machiavellist. [...] Beslist door iedereen te lezen!’, aldus Wim Berkelaar. https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/449212-ovt-met-boeken-wim-berkelaar

'Nauwkeurig beschrijft Benner de politieke conflicten waarin Machiavelli verzeild raakt. Hij blijkt een hartstochtelijk pleitbezorger van een democratische republiek met een eigen leger. Een man met vele maskers, maar geen kameleon. […] knappe reconstructie aan de hand van historische bronnen.' Trouw ★★★★ - Tanny Dobbelaar