C. Buddingh’

C. Buddingh’ (1918-1985) was vertaler, proza├»st maar bovenal dichter. Met zijn veelzijdig oeuvre, waartoe o.a. de bundels Zo is het dan ook nog weer eens een keer (1963), Wil het bezoek afscheid nemen (1968) en de beroemde Gorgelrijmen behoren, wordt hij gerekend tot een van de belangrijkste en populairste dichters uit de twintigste eeuw.