Chrisje Brants

Chrisje en Kees Brants zijn werkzaam als hoogleraar in respectievelijk Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Politieke communicatie aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam.
Van hun Velden van Weleer, een ‘vertelling’ in woord, beeld en zang over de waanzin van de Eerste Wereldoorlog, is inmiddels de zevende druk verschenen.
Samen schreven zij – behalve verschillende wetenschappelijke boeken – nog Levende Herinnering. De oorlog die nooit ophield 1914-1918 (Aprilis, 2004, met foto’s van Marius van Leeuwen). Chrisje publiceerde bovendien een bloemlezing van ‘literaire getuigenissen van de Grote Oorlog’: Een plasje bloed in het zand.© Foto: Daniël Koning

Foto: Ilja Keizer