Jane Austen

Jane Austen (1775-1817) bracht een gelukkige jeugd door op het Engelse platteland en werd al op jonge leeftijd door haar vele familieleden aangemoedigd om te gaan schrijven. In eerste instantie waren het fragmenten, briefwisselingen en verhalen, die zij later omzette tot de romans die wij van haar kennen. In 1811 en 1812 verschenen respectievelijk Sense and Sensibility en Pride and Prejudice, beide anoniem. In 1814 publiceerde zij Mansfield Park, en Emma zag het daglicht een jaar voor zij aan een ernstige ziekte zou overlijden. In 1818 ten slotte verschenen Northanger Abbey en Persuasion postuum, met een aantekening van haar broer Henry, waarbij hij haar naam bekendmaakte aan het grote publiek.
Haar romans beschrijven het leven van de burgerij in Engeland en behandelen slechts zelden een onderwerp van buiten de huiselijke kring. Meestal zijn de hoofdpersonen jonge meisjes en bestaat het verhaal uit perikelen rond het vinden van de juiste echtgenoot. Status, bezit en familie zijn hierbij de belangrijkste thema’s. Een van Austens sterkste punten zijn de karakterschetsen, waar zij zich volledig op richtte. Haar werk behoort tot de Engelse klassieken en is nog altijd zeer populair.