Nuruddin Farah

Nuruddin Farah verwierf begin jaren tachtig wereldfaam met zijn trilogie over de dictatuur in Somaliƫ. Hij moest uitwijken naar Nigeria en kon pas in 1996 terugkeren naar zijn vaderland. Farahs oeuvre is met vele prijzen bekroond en wereldwijd vertaald. In 1998 ontving Farah de Neustadt International Prize for Literature. Terug naar Mogadishu is zijn derde boek bij De Geus.

Foto: Matsas Opale