Tijs van den Boomen

Tijs van den Boomen (1960) is journalist en stads-onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in stedenbouw en infrastructuur, maar vooral in het publieke domein – de alledaagse wereld waar je burgerschap volstaat als entreebewijs. Eerder schreef hij onder meer De vierkante meter, over de geschiedenis van Eindhoven tussen 1934 en 1959.

Foto: Jan Banning