Trinus Riemersma

Trinus Riemersma (1938-2011) werd al snel nadat hij in 1964 debuteerde gezien als de belangrijkste Friese schrijver van na de oorlog. Zijn tiende roman, De reade Bwarre (De rode kater) leverde hem de hoogste Friese onderscheiding op: de Gysbert Japicxprijs.

Foto: Joan van de Brug